logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปัตตานี
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
  • A
  • A
  • A

วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักในการบริหารทรัพย์สินของรัฐในพื้นที่จังหวัดปัตตานี อย่างมืออาชีพด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้

คำขวัญส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการ

คำขวัญจังหวัดปัตตานี

เมืองงามสามวัฒนธรรม ศูนย์ฮาลาลเลิศล้ำ ชนน้อมนำศรัทธา ถิ่นธรรมชาติงามตา ปัตตานีสันติสุขแดนใต้

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปัตตานี

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปัตตานี

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปัตตานี

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปัตตานี

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
กรมธนารักษ์ / เหรียญเฉลิมพระเกียรติ
เปิดประมูลโครงการพัฒนา ที่ดินราชพัสดุ ปน.535
No Gift
TRD Smart Pay
มาตราการ 65
DMHTT