logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปัตตานี
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

พนักงานราชการ

 • ประกาศจังหวัดปัตตานี เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่เข้ารับการประเมินสมรรถนะในการเลือกสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจ
  31 กรกฎาคม 2564
 • ประกาศจังหวัดปัตตานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะในการเลือกสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจ
  23 กรกฎาคม 2564
 • ประกาศจังหวัดปัตตานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ประจำสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปัตตานี จำนวน 5 อัตรา
  12 กรกฎาคม 2564
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
  30 พฤษภาคม 2561
 • รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2
  24 พฤษภาคม 2561
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) พนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
  24 เมษายน 2561
 • รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
  27 มีนาคม 2561
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
  30 มีนาคม 2558
 • รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒
  10 มีนาคม 2558
 • รายชื่ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
  20 กุมภาพันธ์ 2558
 • รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
  22 มกราคม 2558