logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปัตตานี
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

กำหนดการประมูลขายที่ราชพัสดุที่ได้มาโดยคำพิพากษาของศาลให้ตกเป็นของแผ่นดินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 154 รายการ (229 แปลง) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และพื้นที่ 21 จังหวัด

กำหนดการประมูลขายที่ราชพัสดุที่ได้มาโดยคำพิพากษาของศาลให้ตกเป็นของแผ่นดินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 154 รายการ (229 แปลง) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และพื้นที่ 21 จังหวัด

27 พฤษภาคม 2564 | จำนวนเข้าชม 31 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • เปิดจำหน่ายเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกในโอกาสพระราชพิธีราชาภิเษกสมรส 1 พฤษภาคม 2562
  ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 30 มิถุนายน 2564
  11 มิถุนายน 2564
  จำนวนเข้าชม 17 ครั้ง
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปัตตานี
  เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการเปิกประมูลสิทธิการเช่าที่ราชพัสดุ แปลงหมายเลขทะเบียนที่ ปน.๕๓...
  2 มิถุนายน 2564
  จำนวนเข้าชม 143 ครั้ง
 • กรมธนารักษ์ "เปิดการประมูลขายที่ราชพัสดุ" ที่ได้มาโดยคำพิพากษาของศาลให้ตกเป็นของ...
  21 พฤษภาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 102 ครั้ง