logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปัตตานี
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

การประกาศใช้บัญชีราคาประเมินทรัพย์สินตามพระราชบัญญัติการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ พ.ศ. 2562

27 ธันวาคม 2565 | จำนวนเข้าชม 75 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • ประกาศเจตนารมณ์นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No ...
  27 ธันวาคม 2565
  จำนวนเข้าชม 11 ครั้ง
 • ประกาศคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ ประจำจังหวัดปัตตานี
  29 พฤศจิกายน 2565
  จำนวนเข้าชม 71 ครั้ง
 • ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการดำเนินการจัดการข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ ปัญหาด้านคุณธรรม จร...
  1 สิงหาคม 2565
  จำนวนเข้าชม 20 ครั้ง