logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปัตตานี
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

คู่มือสำหรับประชาชนของกรมธนารักษ์ ตามพรบ.อำนวยควาสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558

คู่มือสำหรับประชาชนของกรมธนารักษ์ ตามพรบ.อำนวยควาสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558

8 พฤษภาคม 2567 | จำนวนเข้าชม 15 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง การคัดเลือกเอกชนโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เพื่อจัดหาประโยชน์อา...
  ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง การคัดเลือกเอกชนโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เพื่อจัดหาประโยชน์อาคารราชพัสดุ ขึ้นทะเบ...
  6 มิถุนายน 2567
  จำนวนเข้าชม 29 ครั้ง
 • เหรียญที่ระลึก ครุฑมิ่งมงคล กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง 2567
  กรมธนารักษ์ได้จัดสร้างเหรียญที่ระลึก ครุฑมิ่งมงคล กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง 2567 เนื่องในโอกาสครบรอ...
  6 มิถุนายน 2567
  จำนวนเข้าชม 342 ครั้ง
 • เปิดประมูลเหรียญที่ระลึกพระคลัง 88 ปี กรมธนารักษ์ เลขสวยพิเศษ ดีเดย์ 30 พฤษภาคม ...
  9 พฤษภาคม 2567
  จำนวนเข้าชม 17 ครั้ง