logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปัตตานี
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

การเปิดประมูลสิทธิการเช่าอาคารราชพัสดุ "โรงงานแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร OTOP ฮาลาล"

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปัตตานี มีความประสงค์จะเปิดประมูลอาคารราชพัสดุ หลังลำดับที่ ปน.1537 - ปน.1546 โรงงานแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร OTOP ฮาลาล ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี โดยผู้สนใจสามารถติดต่อขอซื้อเอกสารผังประมูลในราคาชุดละ 2000 บาท ได้ที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปัตตานี ถนนเจริญประดิษ์ ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี โทร 073 - 349203 ต่อ 103 ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 19 มิถุนายน 2563 ในเวลา 09.00 น. - 15.00 น. เว้นวันหยุดราชการ

เอกสารดาวน์โหลด

   ชื่อเอกสาร ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
20200528171645497.pdf 7 MB 8
28 พฤษภาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 31 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • สำนักงานธนารักษ์พื้ันที่ปัตตานี ขอเชิญร่วมงาน "ตลาดชุมชน บนที่ราชพัสดุ" ภายใต้โค...
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปัตตานี ขอเชิญร่วมงาน "ตลาดชุมชน บนที่ราชพัสดุ" ภายใต้โครงการ "เปลี่ยนชุมชน เ...
  16 มิถุนายน 2563
  จำนวนเข้าชม 17 ครั้ง
 • มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโคโลน่าสาย...
  16 มิถุนายน 2563
  จำนวนเข้าชม 20 ครั้ง
 • รายงานงบทดลองเดือนพฤษภาคม 2563
  รายงานงบทดลองเดือนพฤษภาคม 2563
  12 มิถุนายน 2563
  จำนวนเข้าชม 17 ครั้ง