logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปัตตานี
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ประชาสัมพันธ์การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ จำนวน 4 กระบวนงาน

อัลบั้มภาพ

13 กรกฎาคม 2565 | จำนวนเข้าชม 41 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • การประกาศใช้บัญชีราคาประเมินทรัพย์สินตามพระราชบัญญัติการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่...
  การประกาศใช้บัญชีราคาประเมินทรัพย์สินตามพระราชบัญญัติการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ พ.ศ...
  27 ธันวาคม 2565
  จำนวนเข้าชม 75 ครั้ง
 • ประกาศเจตนารมณ์นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No ...
  27 ธันวาคม 2565
  จำนวนเข้าชม 11 ครั้ง
 • ประกาศคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ ประจำจังหวัดปัตตานี
  29 พฤศจิกายน 2565
  จำนวนเข้าชม 71 ครั้ง