logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปัตตานี
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ประชาสัมพันธ์การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ จำนวน 4 กระบวนงาน

อัลบั้มภาพ

13 กรกฎาคม 2565 | จำนวนเข้าชม 85 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง การคัดเลือกเอกชนโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เพื่อจัดหาประโยชน์อา...
  5 มีนาคม 2567
  จำนวนเข้าชม 91 ครั้ง
 • ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง การคัดเลือกเอกชนโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เพื่อจัดหาประโยชน์ใน...
  ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง การคัดเลือกเอกชนโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เพื่อจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุแปลงหมายเ...
  9 กุมภาพันธ์ 2567
  จำนวนเข้าชม 72 ครั้ง
 • ประกาศเจตนารมณ์นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No ...
  25 ธันวาคม 2566
  จำนวนเข้าชม 47 ครั้ง