logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปัตตานี
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ประชาสัมพันธ์การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ จำนวน 4 กระบวนงาน

อัลบั้มภาพ

13 กรกฎาคม 2565 | จำนวนเข้าชม 30 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการดำเนินการจัดการข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ ปัญหาด้านคุณธรรม จร...
  1 สิงหาคม 2565
  จำนวนเข้าชม 8 ครั้ง
 • สื่อวีดีโอนำเสนอการดำเนินโครงการธนารักษ์ประชารัฐเป็นภาษามลายูถิ่น
  28 มิถุนายน 2565
  จำนวนเข้าชม 31 ครั้ง
 • ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง การประมูลลงทุนโครงการพัฒนาที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียน...
  ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง การประมูลลงทุนโครงการพัฒนาที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ปน.535 (บางส่วน)...
  23 มิถุนายน 2565
  จำนวนเข้าชม 53 ครั้ง