logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปัตตานี
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

สำนักงานธนารักษ์พื้ันที่ปัตตานี ขอเชิญร่วมงาน "ตลาดชุมชน บนที่ราชพัสดุ" ภายใต้โครงการ "เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ"

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปัตตานี ขอเชิญร่วมงาน "ตลาดชุมชน บนที่ราชพัสดุ" ภายใต้โครงการ "เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ" วันที่ 25 มิถุนายน 2563 ณ บริเวณตลาดสดเทศบาลตำบลมายอ อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

 - กิจกรรมภายในงานพบกับการจำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภคจากผู้ผลิตสินค้าคุณภาพของอำเภอมายอ 

 - การจำหน่ายสินค้าที่ระลึกจากกรมธนารักษ์

 

16 มิถุนายน 2563 | จำนวนเข้าชม 17 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโคโลน่าสาย...
  16 มิถุนายน 2563
  จำนวนเข้าชม 20 ครั้ง
 • รายงานงบทดลองเดือนพฤษภาคม 2563
  รายงานงบทดลองเดือนพฤษภาคม 2563
  12 มิถุนายน 2563
  จำนวนเข้าชม 17 ครั้ง
 • การเปิดประมูลสิทธิการเช่าอาคารราชพัสดุ "โรงงานแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร OTOP ฮาลาล...
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปัตตานี มีความประสงค์จะเปิดประมูลอาคารราชพัสดุ หลังลำดับที่ ปน.1537 - ปน.1546...
  28 พฤษภาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 31 ครั้ง