logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปัตตานี
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

นายปัญญา ชายเกตุ ธนารักษ์พื้นที่ปัตตานี พบปะหารือเจ้าหน้าที่หน่วยพัฒนาเคลื่อนที่ 44

วันที่ 16 มีนาคม 2566 นายปัญญา  ชายเกตุ ธนารักษ์พื้นที่ปัตตานี พร้อมด้วยนายมนะชัย  สุจินโณ นายช่างสำรวจ พบปะหารือเจ้าหน้าที่หน่วยพัฒนาเคลื่อนที่ 44 อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี เพื่อหารือการขอรับการสนับสนุนสร้างถนนในที่ราชพัสดุ ในพื้นที่ตำบลสะดาวา อำเภอยะรัง (พื้นที่เป้าหมายโครงการธนารักษ์เอื้อราษฎร์) และเข้าพบปะหารือนายแวหามะนาวาวี หะยีอาซา นายก อบต.เมาะมาวี พร้อมลงพื้นที่สำรวจกรณี อบต.เมาะมาวี ขออนุญาตก่อสร้างทางเลียบคลองชลประทานในที่ราชพัสดุประเภทสาธารณประโยชน์ สปน.764 ตำบลเมาะมาวี อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี เพื่อพิจาณาอนุญาตให้ อบต.เมาะมาวี ดำเนินโครงการก่อสร้างสาธารณูปโภค-สาธารณูปการให้ประชาชนตามภารกิจต่อไป

อัลบั้มภาพ

16 มีนาคม 2566 | จำนวนเข้าชม 25 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • นายปัญญา ชายเกตุ ธนารักษ์พื้นที่ปัตตานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้น...
  วันที่ 21 มีนาคม 2566 นายปัญญา ชายเกตุ ธนารักษ์พื้นที่ปัตตานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื...
  22 มีนาคม 2566
  จำนวนเข้าชม 27 ครั้ง
 • วันที่ 20 มีนาคม 2566 นายปัญญา ชายเกตุ ธนารักษ์พื้นที่ปัตตานี ร่วมกิจกรรมแสดงงา...
  วันที่ 20 มีนาคม 2566 นายปัญญา ชายเกตุ ธนารักษ์พื้นที่ปัตตานี ร่วมกิจกรรมแสดงงานผ้า "ปลุกภูมิปัญญาจ...
  21 มีนาคม 2566
  จำนวนเข้าชม 41 ครั้ง
 • วันที่ 20 มีนาคม 2566 นายปัญญา ชายเกตุ ธนารักษ์พื้นที่ปัตตานี ร่วมพิธีปลูกต้นพร...
  วันที่ 20 มีนาคม 2566 นายปัญญา ชายเกตุ ธนารักษ์พื้นที่ปัตตานี ร่วมพิธีปลูกต้นพระศรีมหาโพธิ์ เพื่อน้...
  20 มีนาคม 2566
  จำนวนเข้าชม 31 ครั้ง