logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปัตตานี
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

นายปัญญา ชายเกตุ ธนารักษ์พื้นที่ปัตตานี และเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปัตตานี แต่งกายด้วยผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง ตามโครงการ ธนารักษ์สืบสานศิลป์ ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 นายปัญญา ชายเกตุ ธนารักษ์พื้นที่ปัตตานี และเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปัตตานี

แต่งกายด้วยชุดผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง ตามโครงการ "ธนารักษ์สืบสานศิลป์ ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน"
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อรณรงค์ให้ผ้าไทยและผ้าพื้นเมืองเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย สามารถนำมาสวมใส่
ได้ในทุกๆ โอกาส ซึ่งผ้าที่นำมาสวมใส่แสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์ของความเป็นไทย รวมถึงเป็นการส่งเสริมและเผยแพร่
อัตลักษณ์ผ้าไทยให้ดำรงคงอยู่ สนับสนุนการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่า รากเหง้าจากภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ
ทีีสะท้อนให้เห็นบริบททางสังคมและวัฒนธรรมของแต่ละพื้นที่ ด้วยการถ่ายทอดหัตถกรรมจากบรรพชนสู่คนรุ่นปัจจุบัน เผยแพร่ผ้าพื้นถิ่นไทยให้ดำรงคงอยู่ปรากฏเป็นความภาคภูมิใจของคนไทย

อัลบั้มภาพ

6 กรกฎาคม 2565 | จำนวนเข้าชม 125 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • นายปัญญา ชายเกตุ ธนารักษ์พื้นที่ปัตตานีเป็นประธานการประชุม เจ้าหน้าที่สำนักงานธน...
  8 สิงหาคม 2565
  จำนวนเข้าชม 11 ครั้ง
 • นายปัญญา ชายเกตุ ธนารักษ์พื้นที่ปัตตานี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงค...
  วันที่ 4 สิงหาคม 2565 นายปัญญา ชายเกตุ ธนารักษ์พื้นที่ปัตตานี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามบันทึกข้อตกล...
  5 สิงหาคม 2565
  จำนวนเข้าชม 12 ครั้ง
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปัตตานี แต่งกายด้วยผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง ตามโครงการ ธนารั...
  วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 เจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปัตตานี ร่วมโครงการจัดหน่วยบริการ “จังหวัดเ...
  27 กรกฎาคม 2565
  จำนวนเข้าชม 27 ครั้ง