logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปัตตานี
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปัตตานี แต่งกายด้วยผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง ตามโครงการ ธนารักษ์สืบสานศิลป์ ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2565 ร่วมโครงการจัดหน่วยบริการ “จังหวัดเคลื่อนที่"

วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 เจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปัตตานี ร่วมโครงการจัดหน่วยบริการ “จังหวัดเคลื่อนที่”
จังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 10/2565 ประจำเดือนกรกฎาคม 2565  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำงานบริการออกให้แก่ประชาชนในท้องที่ห่างไกลทุรกันดาร และเพื่อบรรเทาความเดือนร้อน แก้ไขปัญหาให้ประชาชนและพัฒนาความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น โดยมีนายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานเปิดพิธี

ทั้งนี้เจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปัตตานี แต่งกายด้วยชุดผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง ตามโครงการ ธนารักษ์สืบสานศิลป์ ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2565 เป็นการส่งเสริมการใช้ผ้าไทยที่จะทำให้เข้าถึงประชาชนทุกเพศ ทุกวัย มากยิ่งขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และเพื่อรักษาไว้ซึ่'ภูมิปัญญาไทยให้คงอยู่อย่างยั่งยืน

อัลบั้มภาพ

27 กรกฎาคม 2565 | จำนวนเข้าชม 27 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • นายปัญญา ชายเกตุ ธนารักษ์พื้นที่ปัตตานีเป็นประธานการประชุม เจ้าหน้าที่สำนักงานธน...
  8 สิงหาคม 2565
  จำนวนเข้าชม 11 ครั้ง
 • นายปัญญา ชายเกตุ ธนารักษ์พื้นที่ปัตตานี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงค...
  วันที่ 4 สิงหาคม 2565 นายปัญญา ชายเกตุ ธนารักษ์พื้นที่ปัตตานี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามบันทึกข้อตกล...
  5 สิงหาคม 2565
  จำนวนเข้าชม 12 ครั้ง
 • นายปัญญา ชายเกตุ ธนารักษ์พื้นที่ปัตตานี ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพร...
  วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 นายปัญญา ชายเกตุ ธนารักษ์พื้นที่ปัตตานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พ...
  22 กรกฎาคม 2565
  จำนวนเข้าชม 17 ครั้ง