logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปัตตานี
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

นายปัญญา ชายเกตุ ธนารักษ์พื้นที่ปัตตานี ร่วมประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 3/2564

วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 นายปัญญา ชายเกตุ ธนารักษ์พื้นที่ปัตตานี ร่วมประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 3/2564 เพื่อนำเสนอรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง (นางวรนุช  ภู่อิ่ม) โดยมีนางสาวสุนีย์  หวันเดาะเลาะ คลังจังหวัดปัตตานีเป็นประธานคณะผู้บริหารการคลังจังหวัดปัตตานี ณ ห้องประชุมสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปัตตานี 

อัลบั้มภาพ

8 กรกฎาคม 2564 | จำนวนเข้าชม 43 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • นายปัญญา ชายเกตุ ธนารักษ์พื้นที่ปัตตานี เดินทางไปตรวจสภาพพื้นที่บริเวณวิทยาลัยอ...
  เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 นายปัญญา ชายเกตุ ธนารักษ์พื้นที่ปัตตานี พร้อมด้วยนายมนะชัย  สุจินโณ นายช...
  23 กรกฎาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 63 ครั้ง
 • นายปัญญา ชายเกตุ ธนารักษ์พื้นที่ปัตตานี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการทบทวนอัตราค่าใช้...
  22 กรกฎาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 36 ครั้ง
 • นายปัญญา ชายเกตุ ธนารักษ์พื้นที่ปัตตานี ตรวจสอบที่ราชพัสดุ ซึ่งวิสาหกิจชุมชนกลุ...
  วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 นายปัญญา ชายเกตุ ธนารักษ์พื้นที่ปัตตานี ตรวจสอบที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียน...
  15 กรกฎาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 58 ครั้ง