logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปัตตานี
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ว่าที่ร้อยตรีวิภาค ทองดี ธนารักษ์พื้นที่ปัตตานี เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2567 ว่าที่ร้อยตรีวิภาค ทองดี ธนารักษ์พื้นที่ปัตตานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปัตตานี ได้เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567 โดยมีกิจกรรม ดังนี้ พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เวลา 07.00 น. ณ วัดตานีนรสโมสร พระอารามหลวง โดยมีนายสนั่น สนธิเมือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธาน และพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม เวลา 18.00 น. ณ ลานหน้าเสาธง ศาลากลางจังหวัดปัตตานี โดยมีนางพาตีเมาะ สะดียามู ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธาน

5 มิถุนายน 2567 | จำนวนเข้าชม 31 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • สำนักงานธนารักษ์ร่วมมอบของสนับสนุนงานมหกรรมวงแหวนพหุวัฒนธรรมชายแดนใต้และงานแสดงส...
  13 มิถุนายน 2567
  จำนวนเข้าชม 32 ครั้ง
 • ว่าที่ร้อยตรีวิภาค ทองดี ธนารักษ์พื้นที่ปัตตานี เข้าร่วมกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธง...
  กิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระรา...
  7 มิถุนายน 2567
  จำนวนเข้าชม 22 ครั้ง
 • ว่าที่ร้อยตรีวิภาค ทองดี ธนารักษ์พื้นที่ปัตตานี เข้าร่วมกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธง...
  5 มิถุนายน 2567
  จำนวนเข้าชม 50 ครั้ง