logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปัตตานี
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ว่าที่ร้อยตรีวิภาค ทองดี ธนารักษ์พื้นที่ปัตตานี เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด ครั้งที่ 3/2567 และประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคง ครั้งที่ 2/2567 ประจำเดือนมีนาคม 2567 ณ ศาลากลางจังหวัดปัตตานี

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. ว่าที่ร้อยตรีวิภาค ทองดี ธนารักษ์พื้นที่ปัตตานี ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด ครั้งที่ 3/2567 โดยมีนางพาตีเมาะ สะดียามู เป็นประธานในครั้งนี้ โดยก่อนวาระประชุมฯ ประธานได้มีการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณของปลัดกระทรวงมหาดไทยให้แก่หมู่บ้านที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในระดับจังหวัด ตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง "แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง" (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี พ.ศ.2566 จำนวน 12 รางวัล และ เวลา 13.30 น. ธนารักษ์พื้นที่ปัตตานีได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 2/2567 ประจำเดือนมีนาคม 2567 ณ ศาลากลางจังหวัดปัตตานี โดยมีนายไชยพร นิยมแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในครั้งนี้

อัลบั้มภาพ

28 มีนาคม 2567 | จำนวนเข้าชม 25 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • ว่าที่ร้อยตรีวิภาค ทองดี ธนารักษ์พื้นที่ปัตตานี ลงพื้นที่ตรวจสอบโครงสร้างพื้นฐาน...
  11 เมษายน 2567
  จำนวนเข้าชม 10 ครั้ง
 • ว่าที่ร้อยตรีวิภาค ทองดี ธนารักษ์พื้นที่ปัตตานี ร่วมลงนาม MOU การบริหารจัดการอาค...
  วันที่ 9 เมษายน 2567 ว่าที่ร้อยตรี วิภาค ทองดี ธนารักษ์พื้นที่ปัตตานี ร่วมลงนาม MOU การบริหารจัดการ...
  9 เมษายน 2567
  จำนวนเข้าชม 31 ครั้ง
 • วันที่ 5 เมษายน 2567 ว่าที่ร้อยตรี วิภาค ทองดี ธนารักษ์พื้นที่ปัตตานี พร้อมด้วย...
  วันที่ 5 เมษายน 2567 ว่าที่ร้อยตรี วิภาค ทองดี ธนารักษ์พื้นที่ปัตตานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานธ...
  5 เมษายน 2567
  จำนวนเข้าชม 38 ครั้ง