logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปัตตานี
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปัตตานี จัดกิจกรรม "ตลาดชุมชนในที่ราชพัสดุ"

 

วันที่ 25 มิถุนายน 2563 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปัตตานี ร่วมกับเทศบาลตำบลมายอ อำเภอมายอ จัดกิจกรรม "ตลาดชุมชนในที่ราชพัสดุ" ภายใต้โครงการ "เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ" ครั้งที่ 4 ณ บริเวณที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ปน.93 ตลาดสดเทศบาลตำบลมายอ อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี ซึ่งภายในงานประกอบด้วยการปรชะชุมของคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดปัตตานี การจำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค สินค้าจากเกษตรกรในชุมชน งานหัตถกรรม และผลิตภัณฑ์จากการฝึกอาชีพของนักเรียนในชุมชน 

25 มิถุนายน 2563 | จำนวนเข้าชม 23 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปัตตานี จัดประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2563
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปัตตานี จัดประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2563
  1 กรกฎาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 31 ครั้ง
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปัตตานี สานพลังช่วยเหลือชุมชน จัดกิจกรรมมอบอาหารบรรเทาควา...
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปัตตานี สานพลังช่วยเหลือชุมชน จัดกิจกรรมมอบอาหารบรรเทาความเดือดร้อน ผู้ได้รับ...
  25 มิถุนายน 2563
  จำนวนเข้าชม 21 ครั้ง
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปัตตานี ชี้แจงรายละเอียดการประมูลสิทธิการเช่าอาคารราชพัสด...
  วันที่ 22 มิ.ย. 2563 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปัตตานี ชี้แจงรายละเอียดการประมูลสิทธิการเช่าอาคารราชพัส...
  23 มิถุนายน 2563
  จำนวนเข้าชม 22 ครั้ง