logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปัตตานี
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ประชุมคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สิน เพื่อประโยชน์แห่งรัฐ ประจำจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 1 มีนาคม 2566 สำนักงานธนารักษืพื้นที่ปัตตานี ได้จัดประชุมคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปัตตานี เพื่อพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขราคาประเมินที่ดิน รอบบัญญชี พ.ศ. 2566 - 2569 และพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขราคาประเมินที่ดินสำหรับที่ดินซึ่งมีเอกสารสิทธิประเภทอื่นนอกเหนือจากโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3ก.)

อัลบั้มภาพ

1 มีนาคม 2566 | จำนวนเข้าชม 61 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • นายปัญญา ชายเกตุ ธนารักษ์พื้นที่ปัตตานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้น...
  วันที่ 21 มีนาคม 2566 นายปัญญา ชายเกตุ ธนารักษ์พื้นที่ปัตตานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื...
  22 มีนาคม 2566
  จำนวนเข้าชม 27 ครั้ง
 • วันที่ 20 มีนาคม 2566 นายปัญญา ชายเกตุ ธนารักษ์พื้นที่ปัตตานี ร่วมกิจกรรมแสดงงา...
  วันที่ 20 มีนาคม 2566 นายปัญญา ชายเกตุ ธนารักษ์พื้นที่ปัตตานี ร่วมกิจกรรมแสดงงานผ้า "ปลุกภูมิปัญญาจ...
  21 มีนาคม 2566
  จำนวนเข้าชม 41 ครั้ง
 • วันที่ 20 มีนาคม 2566 นายปัญญา ชายเกตุ ธนารักษ์พื้นที่ปัตตานี ร่วมพิธีปลูกต้นพร...
  วันที่ 20 มีนาคม 2566 นายปัญญา ชายเกตุ ธนารักษ์พื้นที่ปัตตานี ร่วมพิธีปลูกต้นพระศรีมหาโพธิ์ เพื่อน้...
  20 มีนาคม 2566
  จำนวนเข้าชม 31 ครั้ง