logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปัตตานี
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
  • A
  • A
  • A

ทำเนียบธนารักษ์พื้นที่

 

ทำเนียบผู้บริหาร

 
่าที่ร้อยตรีวาสิทธิ์  นนทสิน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ ๙ กันยายน ๒๕๖๒ ถึงปัจจุบัน

 

 

 
างสุนันทา  สกุลสันติ์
ดำรงตำแหน่งเมื่อ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒ ถึง ๙ กันยายน ๒๕๖๒
 
 

 
นายอาดุลย์ จูเมฆา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๘ ถึงปัจจุบัน ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑
 
 
 
นายบุญเลิศ วิริยาวุทธ
เริ่มดำรงตำแหน่ง ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๖ ถึง ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘
 
 
 
นายวันชัย อัครสมพงศ์
เริ่มดำรงตำแหน่ง ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ - ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๖
 
 
 
นายสนั่น นพนภาพร
เริ่มดำรงตำแหน่ง ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๐ - ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๒
 
 
 
นางวัชรี คณานุรักษ์
เริ่มดำรงตำแหน่ง ๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ - ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๐
26 ตุลาคม 2562 | จำนวนเข้าชม 1360 ครั้ง