logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปัตตานี
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
  • A
  • A
  • A

ทำเนียบธนารักษ์พื้นที่

ทำเนียบผู้บริหาร

ว่าที่ร้อยตรีวิภาค ทองดี

ดำรงตำแหน่งเมื่อ 1 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ถึงปัจจุบัน

 

นายปัญญา  ชายเกตุ

ดำรงตำแหน่งเมื่อ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ถึง พฤศจิกายน ๒๕๖๖

 
่าที่ร้อยตรีวาสิทธิ์  นนทสิน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ ๙ กันยายน ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

 

 

 
างสุนันทา  สกุลสันติ์
ดำรงตำแหน่งเมื่อ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒ ถึง ๙ กันยายน ๒๕๖๒
 
 

 
นายอาดุลย์ จูเมฆา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๘ ถึงปัจจุบัน ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑
 
 
 
นายบุญเลิศ วิริยาวุทธ
เริ่มดำรงตำแหน่ง ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๖ ถึง ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘
 
 
 
นายวันชัย อัครสมพงศ์
เริ่มดำรงตำแหน่ง ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ - ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๖
 
 
 
นายสนั่น นพนภาพร
เริ่มดำรงตำแหน่ง ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๐ - ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๒
 
 
 
นางวัชรี คณานุรักษ์
เริ่มดำรงตำแหน่ง ๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ - ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๐
26 ตุลาคม 2562 | จำนวนเข้าชม 2379 ครั้ง